0
0 sản phẩm trong giỏ hàng.
Tạm tính: 0 ₫
Sản phẩm
14,000 đ
tham khảo ảnh
Đặt hàng ngay
Liên hệ
47mm*50Y
Đặt hàng ngay
75,000 đ
2.5Kg lõi 300gram
Đặt hàng ngay
92,000 đ
3kg lõi 300gr
Đặt hàng ngay
45,000 đ
24MM x 20M (12 Cuộn/Lốc - Giá theo lốc ).
Đặt hàng ngay
17,400 đ
48MMx45M ( Cuộn ).
Đặt hàng ngay
29,300 đ
24MMx12M ( 12 Cuộn /Lốc -Giá theo Lốc).
Đặt hàng ngay
49,300 đ
47MMx10M ( 6 cuộn/Lốc - giá theo Lốc ).
Đặt hàng ngay
77,000 đ
2.5kg lõi 300gr
Đặt hàng ngay
57,700 đ
47MMx12M( 6 Cuộn /Lốc - Giá theo Lốc )
Đặt hàng ngay
91,700 đ
12mm x 20M (24 cuộn/Lốc - Giá theo Lốc )
Đặt hàng ngay
26,000 đ
48MMx50Y ( Cuộn ).
Đặt hàng ngay
Facebook
zalo
hotline